Geniet van de Biesbosch

De Biesbosch is een bijzonder waardevol gebied dat bijna 700 jaar geleden, als gevolg van de St Elizabethsvloed van 1421 is ontstaan. Het is één van de grootste zoetwatergetijdegebieden van de wereld. En dat is het behouden en onderhouden waard! Omdat wij de Biesbosch een warm hart toedragen is Maia gastheer geworden van de Biesbosch. Wij zijn daarmee een informatiepunt geworden en onze fietsroutes lopen vaak net langs of door de Biesbosch. Het Beleef & Geef fonds van de Biesbosch om projecten te realiseren die door de terugtredende overheid niet meer gerealiseerd worden. Met deze projecten willen we het gebied ook toeristisch toegankelijk maken, zodat de natuur nog meer beleefd kan worden. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 2,00 per gehuurde fiets.